Filmy instruktażowe

Na tej stronie obejrzysz filmy ze wskazówkami dotyczącymi wygodnego i bezpiecznego korzystania z jednorazowych cewników hydrofilowych SpeediCath. Pamiętaj, że zabieg samocewnikowania musi być zawsze przeprowadzany za zgodą
i zgodnie z instrukcjami Twojego lekarza. Instrukcje zawarte w filmach stanowią jedynie uzupełnienie porad wcześniej otrzymanych od lekarza.

Chłopiec

Chłopiec na wózku

Kobieta

Kobieta na wózku

Mężczyzna

Mężczyzna na wózku